Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης. Δείτε αναλυτικά τι είναι τα cookies εδώ.

Πολιτική απορρήτου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ)


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του www.ladilemoni,gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) καθώς και της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).


O ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.ladilemoni.gr συλλέγει  στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του και στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που είναι πιθανόν να πραγματοποιούνται κατά καιρούς.


Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχει ζητήσει ο χρήστης.


Η χρήση των στοιχείων αυτών γίνεται για την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας και για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση. Ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων αυτών για στατιστικούς λόγους.


Τα προσωπικά δεδομένα που θα παρέχουν οι χρήστες θα παραμείνουν στο διακομιστή του www.ladilemoni.gr. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να αποκαλύψει τα δεδομένα αυτά στο προσωπικό του, που έχει την ευθύνη επεξεργασίας τους και όχι προς τρίτους παρά μόνο σε περιπτώσεις που επιβάλλονται από το νόμο ή δικαστικές αποφάσεις.


Όλοι οι αποδέκτες συμφωνούν και δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με τους παρόντες όρους.


Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να απέχει από την χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών από το www.ladilemoni.gr . Η χρήση των υπηρεσιών αυτών ισοδυναμεί με τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους του χρήστη.


Σε κάθε περίπτωση το www.ladilemoni,gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων και της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και μέλλον νομικό πλαίσιο. Παρακαλείστε να διαβάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις.


Η χρήση των παρεχόμενων από την ιστοσελίδα υπηρεσιών, μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων ισοδυναμεί με τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών εκ μέρους του χρήστη.


Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών τεκμαίρεται ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα / τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και συνεπώς η ιστοσελίδα μπορεί  να συγκεντρώνει τα προσωπικά τους στοιχεία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους παρόντες όρους. Ο ιδιοκτήτης δε φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση από ανηλίκους.


Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να διασταυρώσει την ύπαρξη του προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του, ύστερα από επικοινωνία με το www.ladilemoni.gr στο e-mail: info@ladilemoni.gr .


Ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.


Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.


Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.


Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με την ιστοσελίδα οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο info@ladilemoni.gr