ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Ο διαδικτυακός τόπος www.ladilemoni.gr δημιουργήθηκε από τον Ανδρέα Μάκκα και αποτελεί ιδιοκτησία του και παρέχει πληροφορίες (κείμενα, γραφήματα φωτογραφίες) αλλά και πρόσβαση στους χρήστες του διαδικτύου με σκοπό την πραγματοποίηση παραγγελιών φαγητού από το κατάστημά του.


Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν και των πληροφοριών που ενυπάρχουν σε αυτόν υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, Οι όροι αυτοί αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Διαδικτυακό Τόπο σχετικά με τον τρόπο χρήσης του.


Κάθε χρήστης που επιχειρεί πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο είτε με εγγραφή ως μέλος, είτε και με απλή πλοήγηση δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν τη στιγμή της χρήσης.


Ο απλός χρήστης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει το έντυπο και τα πεδία της φόρμας εγγραφής μέλους της ιστοσελίδας www.ladilemoni.gr προκειμένου να πλοηγηθεί στο δικτυακό τόπο και να βλέπει το περιεχόμενο του.  Για να δύναται όμως να απολαμβάνει ο χρήστης μια σειρά υπηρεσιών, όπως τη δυνατότητα on line παραγγελίας, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τη πρόσβαση σε newsletters, στην ενημέρωση και στην προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, θα πρέπει να πραγματοποιήσει εγγραφή στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.ladilemoni.gr


Σας ενημερώνουμε ότι τηρούμε σύμφωνα με τον νόμο αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση με Τ.Κ., στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail), κλπ. Επίσης σε περίπτωση παραγγελίας που θα παραδοθεί σε χώρο εργασίας, καταχωρούμε επιπλέον στοιχεία, όπως π.χ. επωνυμία εταιρείας ΑΦΜ, επάγγελμα, Δ.Ο.Υ., πλήρη διεύθυνση με Τ.Κ., στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, FΑX) κλπ.
Η www.ladilemoni.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη για να στείλει ενημερωτικά email ή μηνύματα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.2472/1997.


Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2016/679, ορίζει ότι για την τήρηση αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, απαιτείται η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου.


Η χρήση της παραπάνω σελίδας με την εγγραφή σας ως μέλος ή η υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας ή η συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, κληρώσεις, προωθητικές ενέργειες, ισοδυναμεί σε κάθε περίπτωση με τη ρητή συναίνεσή σας για την καταχώρηση των παραπάνω δεδομένων σας στο τηρούμενο αρχείο και ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων χρήσης και του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας.


Εάν δεν συμφωνείτε με την καταχώρηση στο τηρούμενο αρχείο των παραπάνω δεδομένων σας για τους σκοπούς, που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, θα πρέπει να περιοριστείτε στη χρήση αυτής ως απλός χρήστης.


Εγγυόμαστε ότι δεν γίνεται αυτόματη ανάληψη των στοιχείων σας στην περίπτωση που επισκέπτεσθε τη σελίδα ως απλός χρήστης.


Για τους παραπάνω λόγους, πριν την υποβολή και την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στη συνέχεια. Η περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας και η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.


Δικαίωμα ανανέωσης και μετατροπής όρων χρήσης  


O ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι αλλαγές αυτές που μπορεί να αφορούν σε τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης ισχύουν άμεσα με τη γνωστοποίηση τους στην ιστοσελίδα. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση.


Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να παρακολουθείτε περιοδικά τους Όρους Χρήσης ώστε να ενημερώνεστε για τις μεταβολές αυτές.


Κάθε χρήση της ιστοσελίδας ύστερα από αλλαγή ή τροποποίηση των παραπάνω όρων θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών αυτών.


 Τροποποίηση περιεχομένου ιστοσελίδας


Ο ιδιοκτήτης αναπροσαρμόζει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες σε συχνή βάση. Συγκεκριμένα, μπορεί να αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας καθώς και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, της περιγραφής τους η της φωτογραφικής παρουσίασής τους. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δεν απεικονίζουν πιστά το τελικό προϊόν.
Δηλώνουμε ότι οι πληροφορίες παροχής υπηρεσιών, που παρέχονται στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, επιφυλασσόμεθα όμως για τυχόν απρόβλεπτα ή ακούσια τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη.


Ο ιδιοκτήτης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα λειτουργία της ιστοσελίδας και δε φέρει  ευθύνη έναντι των χρηστών της ιστοσελίδας για ζημιές που τυχόν προκύψουν από τη  διακοπή πρόσβασης στην εφαρμογή για τεχνικούς λόγους ή από πάσης φύσεως προβλήματα και δυσλειτουργίες, που μπορεί να επηρεάσουν ή να εμποδίσουν ή αναστείλουν τη  λειτουργία της και την υποβολή ή εκτέλεση ηλεκτρονικών παραγγελιών.


 Αλλαγή πολιτικής στη χρήση προσωπικών δεδομένων


Ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα θα ανανεώνει και να τροποποιεί από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας συστήνουμε να διαβάζετε  σε τακτά χρονικά διαστήματα, τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ και την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.


 Περιορισμός Ευθύνης


Ο ιδιοκτήτης, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν ο ιδιοκτήτης είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.


 Πνευματικά δικαιώματα


O Διαδικτυακός Τόπος www.ladilemoni.gr καθώς και το περιεχόμενό του, που αφορά σε εικόνες, λογότυπα, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα κλπ είναι πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.


Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, download, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο και πάροχο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.
 

Χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους


Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση παραγγελίας που περιλαμβάνει αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου, τεκμαίρεται ότι ο χρήστης που πραγματοποιεί την παραγγελία είναι άνω των 18 ετών ή εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/αυτών εφόσον του ζητηθεί και η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει από την εκτέλεση της σχετικής παραγγείας. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από την πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.


Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών από το χρήστη


Ο ιδιοκτήτης σας δίνει το δικαίωμα  να διορθώνετε, αλλάζετε, συμπληρώνετε ή να διαγράφετε δεδομένα και πληροφορίες που έχετε προσκομίσει στην ιστοσελίδα www.ladilemoni.gr .


Στην περίπτωση που επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, η ιστοσελίδα θα φροντίσει ώστε να διαγραφεί άμεσα αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της.
Για τη προστασία και την ασφάλειά σας προβαίνουμε σε ενέργειες που μας επιτρέπουν να βεβαιωθούμε ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές ταυτίζεται με πρόσωπο με το χρήστη. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει μέσω της σελίδας εγγραφής στο www.ladilemoni.gr ή μέσω επικοινωνίας στο info@ladilemoni.gr. Επισημαίνουμε ότι πέρα από τις δικές μας ενέργειες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η προστασία του  κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας είναι δική σας ευθύνη.


Ασφάλεια συναλλαγών


Ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της. Για το σκοπό αυτό η εφαρμογή διέπεται από μέτρα ασφαλείας, τόσο για την μεταφορά των δεδομένων, όσο και για την προστασία από απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση αυτών.
Πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας έχουν μόνο άτομα εξουσιοδοτημένα από τον ιδιοκτήτη, με την απαραίτητη χρήση απόρρητων κωδικών και μόνο όποτε αυτό καθίσταται αναγκαίο, όπως για παράδειγμα η διεκπεραίωση των παραγγελιών σας.


Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών σας θεωρείται αυτονόητη.


Τα στοιχεία των προσωπικών δεδομένων σας και των συναλλαγών σας δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός εάν έχουμε ειδική εξουσιοδότηση από εσάς, ή επιβάλλεται από διατάξεις του νόμου, δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Για ότι αφορά στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας παρέχετε, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής ή επιπλέον για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ της παρούσας ιστοσελίδας.


Παρακαλούμε όπως ενημερώνεστε πριν την εγγραφή σας για τους όρους αυτούς, και για την πολιτική χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν τροποποίησή των όρων ή της πολιτικής αυτής.


Πολιτική και όροι παραγγελιών


Ο ιδιοκτήτης διανέμει τα προϊόντα του και εκτελεί παραγγελίες στις περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση από το κατάστημα τέτοια που να επιτρέπει την απρόσκοπτη και σε εύλογο χρονικό διάστημα, διεκπεραίωση της παραγγελίας. Οι περιοχές αυτές ενδεικτικά είναι: Βριλήσσια, Χαλάνδρι, Μελίσσια, Πεντέλη, Γέρακας. Ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχτεί παραγγελία που η παράδοσή της είναι έξω από τις περιοχές αυτές.


Σε περίπτωση τυχόν μη διαθεσιμότητας ή έλλειψης κάποιων προϊόντων, θα κληθείτε από εκπρόσωπο του καταστήματος για την τροποποίηση της παραγγελίας σας. Διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας, δεν μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα στο τηλέφωνο 210 6096850.


Η παραγγελία, από τη στιγμή που βρίσκεται στο στάδιο παραγωγής δεν μπορεί να ανακληθεί. Επιτρέπεται μόνο να τροποποιηθεί και μόνο εφ’ όσον αυτό κρίνεται από τους υπεύθυνους του καταστήματος εφικτό στο πλαίσιο της καλής πίστης.
Οι τιμές online είναι οι τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Όταν αποστείλετε την παραγγελία σας, εμφανίζεται μήνυμα ότι «Η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί με επιτυχία.». Σύντομα θα λάβετε email επιβεβαίωσης. Εφόσον λάβετε το επιβεβαιωτικό email, η παραγγελία σας βρίσκεται ήδη σε στάδιο παραγωγής.
Οι τιμές και τα προσφερόμενα προϊόντα που ισχύουν είναι αυτά που αναγράφονται στην ιστοσελίδα κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
Οι ώρες κατά τις οποίες το κατάστημα δέχεται ή μπορεί να διεκπεραιώσει παραγγελίες είναι αυτές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα.


Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία


Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.


Επικοινωνία


Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την ιστοσελίδα www.ladilemoni.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο info@ ladilemoni.gr